แจ้งข่าว
 • กำหนดการบรรยายกฎหมายสารบัญญัติของอาจารย์ประยุทธ


  ประกาศรับสมัคร
  เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา
  กำหนดระยะเวลารับสมัครเพื่อฟังการบรรยายกฎหมายแพ่ง อาญา
  และกฎหมายพิเศษฯ ของ อ. ประยุทธ นีระพล 
  พื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้พิพากษา
  -----------------------------------
   เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
  สมัครได้ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ 
  เรียนจนถึงประมาณสิ้นเดือนกันยายน 2561 
  เรียนตั้งแต่เวลา09.00 - 17.00 น. 
  สอบถามรายละเอียด โทร./Line 0951202113


 • วิธีการเรียนกฎหมายออนไลน์

Back to Top